Ridskolans historia

Gunlög Öberg, som idag äger och driver ridskolan, tog 1980 över verksamheten från sin far Rudolf Öberg. Rudolf var en av pionjärerna inom ridskoleverksamhet för lektionsryttare när han på 40-talet startade ridskolan i Djursholm. Denna ridskola drev han under åren 1944-1951. Mellan åren 1951-1962 innehade Rudolf ridskolan i Rinkeby och åren 1962-1970 Solna ridskola.

Örsta gård införskaffades redan på 50-talet. Rudolf bedrev där hästuppfödning - till stor del med inriktning på skäckar. Några av uppfödningarna under årens lopp var exv Scion, Dijon och Cacique. Våren 1970 brandhärjades ridskolan i Solna - en tragisk händelse som till största delen drabbade privathäststallet. Rudolf flyttade den hösten både hästar och ridskoleverksamheten till Örsta gård i Angarn.

Senaste nytt»

Här hittar du aktuell info om vad som händer och sker på ridskolan.

Höstterminen»

När börjar & slutar terminen? Vad kostar det, och när betalar man? Kika under "Termin".

senast uppdaterad: 2021-06-02